Bảng giá cho thuê xe Du lịch

Loại xe: xe Toyota 16 chỗ

Bảng giá Hội trường

Đầy đủ âm thanh, ánh sáng hiện đại (Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

Bảng giá Khách sạn

Bao gồm: Ti vi, điện thoại, Wifi (Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

Bảng giá Nhà hàng Ban Mê

Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

  • 1

ĐẶT PHÒNG

Vui lòng chọn thông tin bên dưới

NGÀY ĐẾN
NGÀY ĐI
LOẠI PHÒNG
SỐ LƯỢNG

Hỗ trợ trực tuyến

Lễ Tân

Dịch vụ

Nhà hàng