Bảng giá Khách sạn

01/01/2019 08:44:46 GMT+7

Loại phòng

Đơn giá

(VNĐ)

Số

lượng

Số giường

Tiện nghi

Diện tích

sử dụng

Loại I

Khu A

400.000

400.000

400.000

        300.000

05

04

02

04 

3 giường

2 giường

2 giường

1 giường 

Điều hoà, tủ lạnh, ti vi, nước nóng

18 - 24 m2.

Khu E

500.000

500.000

500.000

01

01

10

1 giường

2 giường

2 giường 

Khu F

500.000

06

2 giường

Điều hoà, tủ lạnh, ti vi, nước nóng

 

 

Loại II   

Khu B

600.000

 

26

 

 

3 giường

 

 

Điều hoà, tủ lạnh, ti vi, nước nóng

24m2.

 

Khu D

 

600.000

07

3 giường

Điều hoà, tủ lạnh, ti vi, nước nóng

24m2.

* Đối với khách đoàn: Giá thực hiện theo hợp đồng thoả thuận giữa hai bên.

Bảng giá trên có thể thay đổi theo mùa; khách ở ghép tính phụ thu 25% giá phòng/người.

 Khách trả phòng:     - Sau 13 giờ đến 15 giờ phụ thu 30%,

                                    - Sau 15 giờ đến 17 giờ phụ thu 50%,

                                   - Sau 17 giờ  tính nguyên giá phòng.

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.

ĐẶT PHÒNG

Vui lòng chọn thông tin bên dưới

NGÀY ĐẾN
NGÀY ĐI
LOẠI PHÒNG
SỐ LƯỢNG

Hỗ trợ trực tuyến

Lễ Tân

Dịch vụ

Nhà hàng