Bảng giá Hội trường

01/01/2018 17:58:58 GMT+7

Số lượng đại biểu

Phòng máy lạnh

 

Ghi chú

Từ    20 - 40

2.500.000 đ

 

BAO GỒM:

Hoa khô;

Âm thanh,

Ánh sáng,

Mic có dây,

Không dây.

Từ    41 - 60

2.700.000 đ

 

Từ    61 - 80

3.000.000 đ

 

Từ    81 - 100

3.500.000 d

 

Từ  101 - 120

3.800.000 đ

 

Từ  121 - 130

4.000.000 đ

 

Từ  131 - 160

4.500.000 đ

 

Từ 171 trở lên

Thoả thuận

 

* Các chi phí khác như: Trang trí, in bạt, băng rôn, cắt chữ xốp, nước uống tính thực tế.

* Máy chiếu + phông chiếu 600.000 đông/ngày

* Dịch vụ: Massage, Karaoke màn ảnh rộng (LED), Cà phê sân vườn, ăn sáng.

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.

ĐẶT PHÒNG

Vui lòng chọn thông tin bên dưới

NGÀY ĐẾN
NGÀY ĐI
LOẠI PHÒNG
SỐ LƯỢNG

Hỗ trợ trực tuyến

Lễ Tân

Dịch vụ

Nhà hàng