Cần thống nhất một số quan điểm khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử "Người Đắk Lắk văn minh - thân thiện - mến khách"

Cập nhật lúc: 23/06/2021