Đề nghị dừng tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2022

Cập nhật lúc: 05/07/2021