Phòng hội nghị

05/03/2015 22:46:12 GMT+7

Hội trường, phòng họp tổ chức được nhiều hội nghị, hội thảo từ 20 – 250 đại biểu

Các tin khác

ĐẶT PHÒNG

Vui lòng chọn thông tin bên dưới

NGÀY ĐẾN
NGÀY ĐI
LOẠI PHÒNG
SỐ LƯỢNG

Hỗ trợ trực tuyến

Lễ Tân

Dịch vụ

Nhà hàng