Xây dựng TP Buôn Ma Thuột là thành phố thông minh

22/01/2017 07:47:50 GMT+7

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn VNPT, đến nay 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh có mạng lưới cáp quang của VNPT, đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT của các địa phương và nhu cầu của người dân; 90% diện tích Đắk Lắk có sóng di động Vinaphone bao phủ.

VNPT đã nâng cấp, cải tạo và cung cấp 26 đường truyền số liệu chuyên dùng và 249 đường truyền Mega Wan đến các cơ quan Đảng, sở, ngành và UBND các cấp trên toàn tỉnh.

VNPT đã thực hiện khảo sát, cải tạo cơ sở hạ tầng mạng nội bộ, nâng cấp thiết bị đầu cuối tại các xã, phường thuộc TP Buôn Ma Thuột, đảm bảo tài nguyên triển khai dự án “Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông” đồng bộ trên 21 xã, phường và Văn phòng UBND TP Buôn Ma Thuột.

Cùng với đó, VNPT đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức đường truyền và bố trí nhân sự trực kỹ thuật cho hơn 100 phiên họp Hội nghị truyền hình từ Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan bộ, ngành… đến điểm cầu tỉnh Đắk Lắk với thời lượng hơn 500 giờ.

Để xây dựng chính quyền điện tử nhằm phục vụ tốt hơn cho việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa liên thông và trực tuyến trên môi trường mạng theo lộ trình Chính phủ điện tử, ngày 1/11/2016, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định 3269/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa liên thông tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 2016-2020, tạo cơ sở triển khai đồng bộ và thống nhất việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho người dân và doanh nghiệp, tích hợp mở rộng và liên thông tất cả các hệ thống Một cửa điện tử cho 15 huyện, thị xã, thành phố (gồm 184 xã, phường, thị trấn) và 19 sở, ban, ngành trên toàn tỉnh với tổng ngân sách thực hiện hơn 13,4 tỷ đồng…

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Đắk Lắk và VNPT đã ký thảo thuận hợp tác về triển khai đề án “Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành thành phố thông minh”.

Nguyễn Tuấn Anh

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn VNPT, đến nay 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh có mạng lưới cáp quang của VNPT, đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT của các địa phương và nhu cầu của người dân; 90% diện tích Đắk Lắk có sóng di động Vinaphone bao phủ.

VNPT đã nâng cấp, cải tạo và cung cấp 26 đường truyền số liệu chuyên dùng và 249 đường truyền Mega Wan đến các cơ quan Đảng, sở, ngành và UBND các cấp trên toàn tỉnh.

VNPT đã thực hiện khảo sát, cải tạo cơ sở hạ tầng mạng nội bộ, nâng cấp thiết bị đầu cuối tại các xã, phường thuộc TP Buôn Ma Thuột, đảm bảo tài nguyên triển khai dự án “Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông” đồng bộ trên 21 xã, phường và Văn phòng UBND TP Buôn Ma Thuột.

Cùng với đó, VNPT đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức đường truyền và bố trí nhân sự trực kỹ thuật cho hơn 100 phiên họp Hội nghị truyền hình từ Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan bộ, ngành… đến điểm cầu tỉnh Đắk Lắk với thời lượng hơn 500 giờ.

Để xây dựng chính quyền điện tử nhằm phục vụ tốt hơn cho việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa liên thông và trực tuyến trên môi trường mạng theo lộ trình Chính phủ điện tử, ngày 1/11/2016, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định 3269/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa liên thông tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 2016-2020, tạo cơ sở triển khai đồng bộ và thống nhất việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho người dân và doanh nghiệp, tích hợp mở rộng và liên thông tất cả các hệ thống Một cửa điện tử cho 15 huyện, thị xã, thành phố (gồm 184 xã, phường, thị trấn) và 19 sở, ban, ngành trên toàn tỉnh với tổng ngân sách thực hiện hơn 13,4 tỷ đồng…

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Đắk Lắk và VNPT đã ký thảo thuận hợp tác về triển khai đề án “Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành thành phố thông minh”.

Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn: Daidoanket.vn

ĐẶT PHÒNG

Vui lòng chọn thông tin bên dưới

NGÀY ĐẾN
NGÀY ĐI
LOẠI PHÒNG
SỐ LƯỢNG

Hỗ trợ trực tuyến

Lễ Tân

Dịch vụ

Nhà hàng