Bảo tàng Đắk Lắk áp dụng công nghệ thực tế ảo trong các không gian trưng bày hiện vật

Cập nhật lúc: 02/06/2021