Khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm 2024: Tăng gần 4% so với trước dịch Covid-19

Cập nhật lúc: 31/05/2024